Nēpālī samudāya hēracāha

Sabai bhandā rāmrō ra sabaibhandā kiphāyatī gharamā vyaktigata dēkhabhāla

MC Care mā, hāmī hāmrō sēvā prayōgakartāharūkō āvaśyakatāharūlā’ī gambhīratākā sātha linchauṁ ra hāmī
tī āvaśyakatāharū pūrā garnē hēracāha garnuhōs.

MC Care lē dakṣiṇa pūrvalā’ī kabhara garnē ucca starakō ḍōmēsilarī kēyara sēvāharū pradāna gardacha
lanḍana, grēṭara lanḍana ra kēnṭa kṣētra. Hāmī viśēṣa garī nēpālīharulā’ī hēracāha prastāva gardachauṁ
samudāya hāmī hāmrō hātalē hāmrō hr̥dayabāṭa hēracāha garchauṁ. Hāmī garva gardachauṁ
hāmī ēka sam’mānita kampanī rēnḍariṅga prīmiyama ra kiphāyatīkō rūpamā chauṁ
hāmrō sam’mānita sēvā prayōgakartāharūlā’ī hōmakēyara sēvāharū. Hāmrō dēkhabhālakartāharū rāmrōsam̐ga anubhavī chan
praśikṣita ra sakṣama, tyastai hāmrō prabandhakaharū jō grāhakakō mūlyāṅkana garnamā viśēṣajña chan
svāsthya sēvākō āvaśyakatā cha ra kō ārāmamā upayukta vyaktigata hēracāha pradāna garnē
sēvā prayōgakartāharūkō gharaharū.

Kō hitakō lāgi hēracāha gardai pāgalapanakō sātha mānisaharu

Hāmrā rāmrā praśikṣita ra anubhavī hēracāhakartāharū pani karuṇāmaya ra dayālu hunchan. Hāmī
svāsthya kō ēka vistr̥ta śrr̥ṅkhalā kō sambhāla mā vyāpaka anubhava kō garva
sartaharū ra hāmī hāmrō lāgi svatantra hēracāha pramōṭa garna viśēṣajña hauṁ
sēvā prayōgakartāharū. Hāmrō grāhaka kēyara lā’ina hāmrō grāhakakō sunna 24/7 khulā cha
cāhincha. Hāmī libha-ina dēkhabhāla, bhramaṇa hēracāha sahita sēvāharūkō dāyarā pani pur‍yā’um̐chauṁ
ādi

End-of-Life Care

Kō lāgī vyaktigata hēracāha pradāna gardai buḍhēsakālamā

Hāmī hāmrō hātalē hāmrō hr̥dayabāṭa hēracāha garchauṁ. Hāmī āphainlā’ī garva gardachauṁ
prīmiyama ra sastō vyaktigata dēkhabhāla rēnḍariṅga ēka pratiṣṭhita kampanī huna
vr̥d’dhaharūlā’ī unīharūkō gharakō ārāmamā sēvāharū.

Jīvanakō guṇastara sudhāra gardai tapā'īṅkō gharakō ārāmamā pur‍yā'i'ēkō vyaktigata hēracāhakō mādhyamabāṭa.

MC Care mā, hāmī bujhchauṁ ki pratyēka sēvā prayōgakartākō āvaśyakatā advitīya cha, ra hēracāha garnupardacha tī āvaśyakatāharū pūrā garna vitaraṇa garnuhōs. Vyaktikō vyaktitva prōphā’ila, pr̥ṣṭhabhūmi, vitaraṇa paristhiti nirdhāraṇa garna vyaktigata paristhiti ra an’ya kārakaharūlē mahattvapūrṇa bhūmikā khēlchan
vyaktigata hēracāha ra ghara hēracāha samarthana sēvāharū (domiciliary care) kō ēka prayōgakartālē gardacha āvaśyaka cha.

MC Care UK lē dakṣiṇa pūrvalā’ī kabhara garnē ucca-starakō domiciliary kēyara sēvāharū pradāna gardacha lanḍana, grēṭara lanḍana, ra kēnṭa kṣētra. Hāmī hāmrō hātalē hāmrō hr̥dayabāṭa hēracāha garchauṁ. Hāmī āphūlā’ī sam’mānita kampanī rēnḍariṅga prīmiyama hunumā garva gardachauṁ ra sastō ghara hēracāha sēvāharū. Hāmrō kyāriyaraharū anubhavī, rāmrarī tālimaprāpta ra sakṣama ra hāmrō prabandhakaharū grāhakakō svāsthya sēvā āvaśyakatāharūkō ākalana garnamā vijñaharū hun hāmrō grāhakaharūkō svāsthya āvaśyakatāharū pūrā garna suvidhājanaka hēracāha yōjanāharū pradāna gardai. Hāmī bujhdachauṁ ki vr̥d’dhaharūkō hēracāha dhērai vyaktigata cha
dhērai vyaktiharu lā’ī jō āphnō bujurgaprati bṇī mahasusa cha ra unīharūkō buḍhyaulīmā unīharūlā’ī rāmrō jīvana dina cāhanchan.

MC Care mā, hāmrō buḍhō ghara hēracāhamā vyaktigata hēracāha samāvēśa cha, hā’usakīpiṅga sēvāharū, bhōjana tayārī, gatiśīlatā samarthana, auṣadhi vā sāhasa ra praśāsana samarthana bāhira ra bārēmā. Vr̥d’dhaharūkō dēkhabhāla yā ta hāmrō grāhakaharūkō avasthā ra prāthamikatāmā nirbhara gardai bhēṭna vā pratyakṣa-hēracāhakō rūpamā huna sakcha. Ēma sī kēyaramā, hāmrā karmacārīharū ra syāhārakartāharū kāmamā nihita chan, hāmī āphnā anukampāpūrṇa hr̥dayaharūbāṭa khyāla rākhchauṁ ra yasalā’ī hāmrō pratibhāśālī hātaharū mārphata ḍēlibhara gardachauṁ.
Hāmī bujhēkā chauṁ ki vr̥d’dhaharūkō hēracāha atyantai vyaktigata cha jasarī parivārakā sadasyaharūlē mahasusa garchan
unīharūkō buḍhēsakālakō lāgi tedṇī cha ra tinīharūlā’ī vr̥d’dhāvasthāmā rāmrō jīvana dina cāhancha. Tapā’īlā’ī viśvāsa garna saknuhuncha tapā’īkā vr̥d’dha vyaktiharūkō gharakō ārāmamā hāmrō viśēṣajñakō vyaktigata dēkhabhāla pradāna garna. Hāmī niyamita rūpamā ghara bhramaṇaharū, bihānakō khājā, khājākō mādhyamabāṭa hāmrā buḍhā mānisaharūkā hēracāha sēvāharū pradāna gardachauṁ ra sutnē bēlā ēka sāvadhānīpūrvaka cayana gari’ēkō Live-in Career pani vyavasthita garna sakincha, atirikta āśvāsana pradāna gardai kōhī kōhī sadhaiṁ tapā’īnlā’ī samarthana garcha ra tapā’īnlā’ī bām̐cna maddata gardacha.

Svatantra rūpamā āvaśyaka cha bhanē. MC Care mā, hāmī svatantra rūpamā pracāra ra prōtsāhana garchauṁ jīvita

About Us

Vr̥d'dha gr̥ha hēracāha (tapā'īṅkō gharamā hēracāha)

Buḍhēsakālamā hēracāhakō lāgi vayaskaharū jasalē jīvana dhānna cāhānchan unīharūkō lāgi samarpita samarthana śāmila cha unīharūkō gharakō ārāma ra hēracāha vā narsiṅgamā sīmita huna cāham̐daina
ghara:

Hāmrō sēvāharū samāvēśa:

  • Food khānā, mēḍikala priskripśana saṅgrahakō lāgi kinamēlakō lāgi sahayōga,
  • praśāsana ādi
  • Independent svatantra jīvana yāpanakō pracāra garnē
  • Al khānākō tayārī
MC Care Services Limited

Vyakti kēndrita kēyara

Hāmī tapā’īlē pā’unu bha’ēkō kurā suniścita garna hāmī sadhaiṁ hāmrō uttama prayōga gardachauṁ
hēracāha, samarthana ra maddata tapā’īnlā’ī āvaśyaka cha
ēka pēśēvara tarīkālē tapā’īkō gharakō ārāma.

MC Care mā hāmī āphainlā’ī ēka uttama samjhana cāhanchauṁ
ra sabai bhandā suvidhājanaka bhramaṇa hēracāha pradāyakaharū. Hāmrō bhramaṇa
yōjanāharū lacilō hun, ra hāmīsam̐ga sam̐dhai tapā’īṅkō prāthamikatāharū ra
dimāgamā paristhitiharū jaba tapā’im̐kō bhramaṇaharūmā sahamati janā’um̐chan. Ēka paṭaka hāmrō
grāhakaharū hāmīsam̐ga dartā garchan, hāmrō pūrṇa yōgya ṭīma agāḍi baḍhcha
ēka prārambhika kēyara yōjanā ra jōkhima ākalana pūrā garna tapā’īlā’ī bhēṭnuhōs
ēka hēracāha yōjanā kō vikāsa garna kō lāgī tapā’im̐kō āvaśyakatāharu lā’ī milcha. Ādhārita
yasamā, hāmī ēka kyāriyara vā hēracāhakartākō rūpamā kāryatālikā agāḍi baḍhchauṁ
māmalā tapā’īkō hēracāha āvaśyakatā pūrā garnē kauśala sēṭa saṅga huna sakcha. MC mā
kēyara hāmī bujhchauṁ ki yō tapā’īṅkō bhramaṇa hō.

Hāmrō bhramaṇa hēracāha viśēṣa kina cha?

Ēma sī kēyaramā, hāmīsam̐ga hāmrā grāhakaharūkō hēracāha āvaśyakatāharūkō ākalana garna sahaja ra sīdhā prakriyā huncha tāki hāmī ēka hēracāha yōjanā rākhna sakdachauṁ juna upayukta cha.
Vyaktigata grāhakakō avasthā hāmī vyakti kēndrita hēracāha yōjanā pradāna gardachauṁ. Ēka prārambhika ṭēliphōna kurākānī pachi, hāmrō rējiṣṭarḍa vyavasthāpaka saṅga ēka bhēṭa buka hunēcha
tapā’īṁ ra tapā’īṅkō parivāralā’ī tapā’īṅkō āvaśyakatāharū bujhna, tapā’īṅkō gharakō mūlyā assesskana garna āvaśyaka thiyō
vātāvaraṇa, nirdhāraṇa garnuhōs yadi hāmī tapā’īṁ mā sanlagna an’ya pēśēvaraharu saṅga kurā garna āvaśyaka cha
tapā’īṅkō hēracāha āvaśyakatāharū pūrā garnakā lāgi hēracāha yōjanā. Hāmī hāmrō sabai bhandā rāmrō mā rākhincha
pēśēvaraharūlē yō suniścita garna tapā’īlē āvaśyaka hēracāha, sahāyatā, ra sahayōgī prāpta garnubhayō.

Cāhē tapā’īṁ āphnō hēracāha gardai hunuhuncha, tapā’īṅkō sāthī, vā parivāra
sadasya, hāmrō liva-ina vā vijiṭi care kyāriyaraharū tapā’īnlā’ī samarthana garna tyahām̐ upasthita hunēchan.

Hēracāha hēracāha yōjanā, tapā’īṅkō lāgi mātra anukūla

Bhramaṇa hēracāha mānisakā lāgi upalabdha cha jasalā’ī thōrai thapa maddata cāhincha jīvitaharūlā’ī bām̐cnakō lāgi
svatantra jīvana tinīharū sadhaiṁ bām̐cna cāhanthē. Yō viśēṣa samarthana nimna huna sakcha
aspatālabāṭa ḍiscārja (rī’ēbalamēnṭa) birāmī pachāḍi vā ṭhūlō aparēśana, cōṭapaṭaka ādi
jahām̐ sāthī, vyaktigata hēracāha, auṣadhi kō praśāsana āvaśyaka cha.
Jē bha’ē pani, ēmasī kēyarasam̐ga kēvala sahī bhramaṇa hēracāha yōjanā rahēkō cha
tapā’īṅkō viśiṣṭa āvaśyakatāharū pūrā garna pēśēvara ra rāmrō praśikṣita kyāriyaraharū.

Slide 1

Anta-jīvana hēracāha

Jaba sēvā prayōgakartāharū jīvanakō antakō mādhyamabāṭa jām̐daichan
caraṇa gharamā hum̐dā, yō mānasika ra kō kāraṇa huna sakcha
sāthīharū ra parivārakō lāgi manōvaijñānika sarōkāraharū, yō hō
jahām̐ MC Care mā hāmrā kyāriyaraharū sahayōgakō lāgi maddatamā chan.

Jīvana hēracāhakō anta mahatvapūrṇa cha ki yō suniścita garna kō rūpa mā
antima kala sam’ma virāmīsam̐ga uttama huncha.

MC Care mā hāmī bujhdachauṁ ki antakō mādhyamabāṭa mānisaharū ā’um̐chan
jīvana kō hāmrō sabai bhandā rāmrō vitarita ucca-guṇavattā hēracāha āvaśyaka cha
hāmrō hātalē hāmrō hr̥dayabāṭa kṣamatā. Tyasakāraṇa hāmrō
samarpita kyāriyaraharū unīharūkō lāgi sam̐dhai tayāra rahanchan
ghara mā vā jahām̐ unīharu manaparā’una kō jīvana kō dēkhabhāla khōjdai.

MC Care Services Limited Slide 1 (2)